Modern fastighetsservice på riktigt!

Hos oss får du fackmannamässig fastighetsservice där vi vidtar rätt åtgärd vid rätt tillfälle, till rätt pris. Vi servar och behandlar våra kunder med respekt och förstår ert behov av insats oavsett typ av fastighet.
Vi hittar rätt omfattning på insatserna för varje enskild fastighet och utför vårt arbete inom överenskommen budget.

Vi erbjuder fastighetsskötsel och fastighetsservice till bostadsrättsföreningar och fastighetsägare i Stockholm. Det innefattar tvätt- och vitvaruservice, planerat- och felavhjälpande underhåll, återkommande tillsyn, teknisk rådgivning, jourtjänster, driftteknik och systematiskt brandskyddsarbete (SBA).

Den ekonomiska förvaltningen är tätt sammankopplad med fastighetsskötseln och den tekniska driften av din fastighet för att skapa ett lönsamt fastighetsägande. Vi hjälper dig med bokföring, löpande redovisning, fakturahantering, budgetarbete, hyresadministration och mycket mer!

Våra kompetenta och kunniga elektriker erbjuder alla typer av eltjänster, stora som små, oavsett om det gäller reparation eller elprojektering och nyinstallation. Vi har stor erfarenhet av projekt så som installation av laddstoplar, inventering och förbättring av belysning för en mer energieffektiv fastighet och mycket mer.