Information om hur vi behandlar dina personuppgifter

Ditt förtroende är viktigt för oss och vi vill att du ska känna dig trygg med att lämna dina personuppgifter till oss i de fall det krävs för att vi ska kunna leverera våra tjänster till dig/er samt upprätthålla vår affärsrelation.

Trygg hantering av dina personuppgifter inom Driftia Förvaltning AB (556427-5229) och Driftia El AB (559043-8684)

Ditt förtroende är viktigt för oss och vi vill att du ska känna dig trygg med att lämna dina personuppgifter till oss i de fall det krävs för att vi ska kunna leverera våra tjänster till dig/er samt upprätthålla vår affärsrelation.

General Data Protection Regulation (GDPR) är en ny EU-förordning som ersätter den svenska Personuppgiftslagen (PUL). GDPR träder i kraft den 25 maj 2018 och gäller inom hela EU.

Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter även i fortsättningen är skyddade hos oss. I vår uppdaterade personuppgiftsinformation kan du läsa om dina rättigheter samt hur vi sparar och behandlar dina personuppgifter när du är kund hos oss.

Säkerhet för dig och för oss
Vi utför kontinuerligt både tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas, så att uppgifterna inte förloras, förstörs, manipuleras eller blir tillgängliga för obehöriga. Åtgärderna syftar till att åstadkomma en säkerhetsnivå som är tillräckligt hög med hänsyn till de tekniska möjligheter som finns. Vi har nyligen uppgraderat våra serverlösningar via vår IT leverantör för att höja säkerheten inom både drift och skydd av företagets uppgifter.

Vi arbetar fortsatt med att minska mängden med information av ”ostrukturerad data” samtidigt som vi strävar efter att alltmer lagra erforderlig data för verksamheten inom våra affärssystem där säkerheten kan garanteras av våra systemleverantörer och tilldelade behörighetsnivåer inom företaget. För samtliga system inom vår verksamhet krävs personlig inloggning inom erhållen åtkomstnivå.

Varför vi behöver lagra dina personuppgifter
Vi behöver lagra personuppgifter för att kunna utföra avtalade tjänster till de fastighetsägare som har kontrakterat oss, jobb som ni beställer av oss som privatperson, sköta ekonomiska transaktioner, ha koll på garantitider, ta fram statistik på återkommande fel i fastighet eller lägenhet, hantera reklamationer, lämna relevanta erbjudanden för vårt tjänsteutbud, informera om ev. förändringar och/eller nyheter i vår verksamhet samt upprätthålla kommunikationen med er som representerar fastighetsägaren i en beställarroll.

Viktigt med ett kontinuerligt informationsutbyte
Denna punkt regleras i våra avtal men är lätt att glömma bort. Därför är det viktigt att du som företräder en fastighetsägare meddelar oss om du har frånträtt ditt uppdrag samt meddelar vem som har ersatt dig som kontaktperson med oss. Vi uppdaterar då snarast våra affärssystem så att rätt person har tillgång till kundportal och sköter löpande kontakter med oss som leverantör.

Du har rätt att få veta vilka uppgifter vi har sparat om dig
Som privatperson har du rätt att få veta vilka personuppgifter som finns lagrade hos oss, att begära rättelse eller radering av egna personuppgifter som är felaktiga eller som används i strid med gällande rätt.

Begäran om sådant registerutdrag skall vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av dig som sökande och skickas till: Personuppgiftsansvarig Driftia Förvaltning AB Grossistvägen 6, 125 30 Älvsjö.

Vad är oftast relevanta personuppgifter inom vår verksamhet?
Det är oftast namn, telefonnummer, e-post, adress, lägenhetsnummer.

I det fall du som privatperson ska betala för ett utfört arbete krävs det även ett personnummer i enlighet med våra rutiner för fakturering, samma sak gäller om du vill åberopa s.k. ROT avdrag för något jobb. Vi kan även komma att spara i vilken beställarroll du agerar ifall du representerar en bostadsrättsförenings styrelse eller en annan form av fastighetsägare.

Dina personuppgifter säljs inte vidare för reklamutskick etc.
Vi lovar dig att inte sälja, byta eller på annat sätt lämna ut personuppgifter eller andra registerutdrag till tredje part. I det fall vi har kommit överens om att någon av våra samarbetspartners eller underentreprenör ska utföra något specialistuppdrag via en beställning till oss så har de inte rätt att spara era uppgifter eller att använda dem till något utöver vad vi beskriver i detta dokument.

Berätta gärna för oss om hur ni hanterar, lagrar och skyddar personuppgifter.
Ingen kedja är starkare än den svagaste länken är ett känt begrepp som gäller även inom detta område. Vi är även måna om att personuppgifter som är kopplade till våra anställda och samarbetspartners hanteras i enlighet med hur vi lovar att agera gentemot er. Maila gärna en kortfattad beskrivning om hur ni har valt att arbeta med detta inom er organisation så tror vi att vi når en ökad förståelse och respekt för varandras verksamheter, vår e-postadress för dessa uppgifter från er är gdpr@driftia.se.