Information om hur vi behandlar dina personuppgifter

Ditt förtroende är viktigt för oss och vi vill att du ska känna dig trygg med att lämna dina personuppgifter till oss i de fall det krävs för att vi ska kunna leverera våra tjänster till dig/er samt upprätthålla vår affärsrelation.

Trygg hantering av dina personuppgifter inom Driftia Förvaltning AB (556427-5229) och Driftia El AB (559043-8684)

Ditt förtroende är viktigt för oss och vi vill att du ska känna dig trygg med att lämna dina personuppgifter till oss i de fall det krävs för att vi ska kunna leverera våra tjänster till dig/er samt upprätthålla vår affärsrelation.

Du har rätt att få veta vilka uppgifter vi har sparat om dig
Som privatperson har du rätt att få veta vilka personuppgifter som finns lagrade hos oss, att begära rättelse eller radering av egna personuppgifter som är felaktiga eller som används i strid med gällande rätt.

Begäran om sådant registerutdrag skall vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av dig som sökande och skickas till: Personuppgiftsansvarig Driftia Förvaltning AB Grossistvägen 6, 125 30 Älvsjö.

Berätta gärna för oss om hur ni hanterar, lagrar och skyddar personuppgifter.
Ingen kedja är starkare än den svagaste länken är ett känt begrepp som gäller även inom detta område. Vi är även måna om att personuppgifter som är kopplade till våra anställda och samarbetspartners hanteras i enlighet med hur vi lovar att agera gentemot er. Maila gärna en kortfattad beskrivning om hur ni har valt att arbeta med detta inom er organisation så tror vi att vi når en ökad förståelse och respekt för varandras verksamheter, vår e-postadress för dessa uppgifter från er är gdpr@driftia.se.

Integritetspolicy Driftia Förvaltning (Pdf) Integritetspolicy Driftia EL (Pdf)