Du är alltid välkommen att kontakta oss

Besöks- och postadress:
Grossistvägen 6, 125 30 Älvsjö

Driftia Förvaltning AB
Org.nr: 556469-2951

Driftia El AB
Org.nr: 559043-8684

Telefonnummer

Växel och felanmälan (mellan 07-16):
08-744 44 33

Jour (utanför ordinarie kontorstid): 
08-744 09 50

Medarbetare

Tatu Kainulainen
Chef Servicegruppen

tatu.kainulainen@driftia.se

Åsa Friberg
Chef Ekonomi & admin

asa.friberg@driftia.se

Annika Holmström
Arbetsledare

annika.holmstrom@driftia.se

Ron Johansson
Chef Vitvaruservice

ron.johansson@driftia.se

Fredrik Hörnfeldt fastighetsförvaltare Driftia Förvaltning AB

Fredrik Hörnfeldt
Chef Förvaltningsgruppen

fredrik.hornfeldt@driftia.se

Mats Lindén
Chef Marknad- och försäljning

mats.linden@driftia.se

Mats Forsén
Elprojekt Driftia el

mats.forsen@driftia.se

John Friberg
KAM/Arbetsledare

john.friberg@driftia.se

Nestor Vargas
VD

nestor.vargas@driftia.se

Nicklas Thid
Chef brandskyddsgruppen

nicklas.thid@driftia.se

Thomas Ny
Arbetsledare

thomas.ny@driftia.se

Ronnie Chressman
Verksamhetschef

ronnie.chressman@driftia.se