Historia

Det finns alltid ett bra sätt! 

1993 beslutade Peter Almroth, Rickard Gileborn och Tapio Kainulainen att lämna sina anställningar som fastighetsskötare och starta Driftia Förvaltning AB för att testa sina vingar med eget bolag och arbeta under devisen “det finns alltid ett bra sätt”. 

Som anställda skötte de åt sina arbetsgivare bland annat Gallerian i City samt dåtidens Modecenter i Marievik. Några av de första uppdragen under Driftia-flagg var att fortsätta att sköta driften av de fastigheter de hade haft ansvar för genom sina tidigare anställningar.

Från tre anställda vid start har idag har företaget ungefär 70 anställda och tillhör sedan 2021 PHM Group, en av nordens största koncerner inom fastighetsförvaltning. En av grundarna och flera andra medarbetare jobbar kvar efter 20-30 års anställning vilket har bidragit till att företagets ledord och laganda finns bevarade nu och för framtiden.Många av våra medarbetare kallar sig själva för ”Driftianer” och det är ett väl etablerat uttryck internt som står för samhörighet och teamwork!

Och vi Driftianer ser fram emot att fortsätta serva våra kunder med modern fastighetsservice
– på ett bra sätt!

Fastighetsskötsel

Vi erbjuder fastighetsskötsel och fastighetsservice till bostadsrättsföreningar och fastighetsägare i Stockholm. Det innefattar tvätt- och vitvaruservice, planerat- och felavhjälpande underhåll, återkommande tillsyn, teknisk rådgivning, jourtjänster, driftteknik och systematiskt brandskyddsarbete (SBA).

Ekonomisk förvaltning

Inom PHM-familjen har vi flera välrenommerade bolag som har ekonomisk förvaltning som specialitet. Kontakta oss så berättar vi mer och lotsar er rätt inför anbud och byte av ekonomisk förvaltare!

El & elprojektering

Vi erbjuder tjänster inom el & elprojektering.
Inget uppdrag är för stort eller litet, för komplext eller lätt!

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Offertförfrågan Kontakta oss