Vi ber dig då att meddela detta till oss innan arbetet beställs.

I enlighet med skattemyndighetens regler så måste vissa kriterier vara uppfyllda för att du som privatperson ska ha möjlighet att utnyttja det s.k. ROT-avdraget.

Innan du beställer arbeten av oss kan du förbereda dig på vilka uppgifter du behöver lämna till oss i samband med att vi ska upprätta dokumentet som vi sedan skickar till berörd myndighet efter att arbetet är slutfört.

Vi behöver bl.a. uppgift om:

  • Ditt personnummer
  • Fastighetsbeteckning
  • Adress och i förekommande fall lägenhetsnummer
  • Din bostadrättsförenings namn och organisationsnummer

Om du har lämnat rätt uppgifter i rätt tid så tar vi inte ut någon avgift för att sköta denna administration till dig som privatperson. För att nyttja möjligheten till ROT avdraget så måste arbetskostnaden uppgå till minst 800 kr exkl. moms.

I de fall där korrekta uppgifter enligt ovan saknas eller att ni inte har meddelat oss att ni vill använda er av ROT avdraget innan jobbet sätts igång förbehåller vi oss rätten till att ta ut en administrativ avgift på 300 kr inkl. moms.

Klicka här för ytterligare information från Skatteverkets webplats